• LEX- Gert-Jan van den Bemd

  LEX – Gert-Jan van den Bemd

 • Hart voor Breda? Laat van je horen! Stationskwartier Breda

  Hart voor het Stationskwarier Breda? Laat van je horen!

 • Breda Wandelt

  Breda Wandelt – Expeditie Aqua Mundo

Laatste Nieuws berichten

 • Cyber Crime Stationskwartier Breda

  Laat je niet Hack maken.

  In een tijdperk waarin digitale technologieën een integraal onderdeel zijn geworden van ons dagelijks leven, is het essentieel om bewust te zijn van de risico’s die verbonden zijn aan online activiteiten. De dreiging van hackers die proberen in te breken in onze persoonlijke gegevens en systemen is reëel en voortdurend evoluerend. Daarom is het van […]
 • NASSAU Monument Breda | Stationskwartier Breda

  Digipanel – Veilig en leefbaar Stationskwartier

  Beste bewoners van het Stationskwartier, Breda is een stad waar we trots op zijn. Het is een geweldige plek om te wonen, te werken en te zijn. Echter, met de groei van onze stad komen er ook nieuwe uitdagingen bij kijken. Om ervoor te zorgen dat Breda veilig en leefbaar blijft, is uw input van […]
 • Willemstraat Stationskwartier Breda

  Extra boa’s in de Willemstraat

  Stationskwartier Breda – De Gemeente Breda (zie raadsbrief) zet per direct extra boa’s in om het veiligheidsgevoel te vergroten, met speciale aandacht voor het Stationskwartier en negen andere locaties in de gemeente. Een flexibel team zal zich concentreren op deze specifieke plekken, waaronder Ulvenhout, Teteringen en Bavel. De gemeente Breda neemt maatregelen voor extra toezicht […]
 • St .Joseph Basisschool

  St. Joseph Basisschool

  De St. Josephschool is het oudste nog als zodanig in gebruik zijnde basisschoolgebouw van Breda. Het is een karakteristiek pand uit 1921, gelegen aan de St. Josephstraat in de wijk Het Stationskwartier. Het onderging in de loop der jaren diverse moderniseringen, waaronder een moderne aanbouw aan de achterzijde. De gemeente was in 2011 voornemens het […]
 • Drie Hoefijzers - Stationskwartier Breda

  De Drie Hoefijzers

  In 1887 begon Frans Smits van Waesberghe in de Ceresstraat de stoombierbrouwerij De Drie Hoefijzers. Eerder was de brouwerij gevestigd aan de Boschstraat. De naam De Drie Hoefijzers is dan ook al erg oud. De brouwerij groeide snel, mede doordat zij caféhouders aan zich wist te binden met het gratis in bruikleen geven van tapkranen, […]
 • Ruijgers, G,D20130307,collectie Stadsarchief Breda

  Besluit – Elektrisch opladen in de Spoorstraat

  De gemeente Breda heeft een besluit genomen inzake het reserveren van twee parkeerplaatsen in de Spoorstraat die uitsluitend voor het opladen van elektrische auto’s bestemd zijn. Bekijk hier het besluit. BezwaarOp grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, hiertegen binnen zes weken na de dag waarop […]
 • Rode Mieren Willemstraat Breda

  Rode mieren – Willemstraat

  Wandel je vaak vanaf het station naar Park Valkenberg, of andersom? Dan heb je mogelijk al de opvallende rode mieren in de Willemstraat opgemerkt. Wat is hun verhaal? Over een strook van tweehonderd meter bewegen ongeveer achthonderd mieren over de trottoirtegels. Deze mieren tonen verschillende gezichtsuitdrukkingen en lopen in diverse richtingen. Het kunstwerk van de […]
 • Ruijgers-G-D20130430-collectie-Stadsarchief

  Burenoverlast Academiesingel

  Inge Canjels, al veertig jaar bewoner van het Stationskwartier in Breda, heeft al zes jaar last van haar (tijdelijke) buren. De overlast omvat schreeuwen, schelden, en zelfs het gooien van kippenbouten over de schutting. Ondanks herhaalde klachten aan de eigenaar en beheerder, blijft de situatie onveranderd. Zelfs na afspraken voor betere omgang bleef de overlast […]
 • Voermans, H.J.P./20131357/collectie Stadsarchief Breda

  Willemsbrug

  De oorspronkelijke brug over de Singelgracht tussen de Sophiastraat en de Willemstraat werd geopend in 1875. De naam Willemsbrug wordt al genoemd in het klad van de legger van openbare wegen (een registratie van openbare wegen) uit 1887. Bij raadsbesluit van 29 juli 1937 kreeg de brug pas officieel de naam Willemsbrug. De Willemstraat en […]
 • Breda Beeldcollectie, A1181/ collectie Stadsarchief Breda

  Willemstraat

  In 1868 nam de Nederlandse regering het besluit om een groot aantal vestingen, waaronder Breda, op te heffen. De Domeinen van het Ministerie van Financiën namen de vestinggronden over en de vestingen werden gesloopt. Op de vrijgekomen gronden werden wegen aangelegd en de bouwterreinen werden vervolgens in kavels verkocht. De architect F.W. van Gendt uit […]
 • A2284-Breda Beeldcollectie- Stationsplein

  Het Stationsplein

  Het Stationsplein en de omliggende straten in Breda dragen namen die de historische band met het spoorwegverleden van de stad in ere houden. Direct ten zuiden van het station bevinden zich de Stationsweg en de Spoorstraat, terwijl ten noorden van het station de nieuwe Stationslaan te vinden is. Ook de Parallelweg bij de Driesprong, ten […]

Agenda

Geef je mening

Poll flex flitspaal

Contact opnemen