UPDATE: Aanwijzingsbesluit parkeren Breda 2023

UITSPRAAK Adviescommissie Bezwaarschriften

We willen jullie graag informeren over de recente ontwikkelingen met betrekking tot het bezwaar dat we hebben ingediend tegen het Aanwijzingsbesluit parkeren Breda 2023.

Het eerdere verslag van Nico in BNdeStem en de uitspraak van de commissie (zie bijlages) bevestigen wat door Nico is onderstreept. Als voorbeeld: Op pagina 2 van het verslag staat: “…advies uitsluitend een juridisch oordeel…geven.” Echter, de Gemeente Breda geeft op haar portal aan dat “Deze Adviescommissie geen binding heeft met de gemeente, maar adviseert het bestuursorgaan dat moet beslissen op uw bezwaarschrift.” Er wordt niets gemeld over de jurische insteek van de behandeling.

Als we het advies van de commissie bekijken, lijkt het erop dat ze alleen zichzelf adviseren. Met andere woorden, naast het juridische jargon, lijkt het een farce zitting te zijn. Voorbeeld: de vragen, feiten en voorstellen met betrekking tot het bezwaar worden niet beantwoord of behandeld.

Tijdens de hoorzitting (met alleen juristen in de commissie, waarom geen onafhankelijke bewoners? ) heb ik gevraagd of ze bekend waren met de Willemstraat in Breda. Deze vraag was bedoeld om een stukje empathie te ontdekken voor de normale sterveling. Het antwoord was nee, ze hadden er nog nooit van gehoord en waren er nooit geweest. Hoe kunnen ze dan advies geven? Hoe vergroten we de afstand tussen de bewoners en de Gemeente Breda?

Wij zijn benieuwd hoe jullie hier tegenaan kijken?


Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Breda maken bekend dat zij op 4 september 2023 het Aanwijzingsbesluit parkeren Breda 2023 hebben vastgesteld. Naar aanleiding van het aanwijzingsbesluit parkeren Breda 2023 heeft een aantal bewoners in samenwerking met de wijkraad een bezwaar ingediend.

Inwerkingtreding

Het aanwijzingsbesluit wordt van kracht op 2 oktober 2023.

Rechtsmiddelen

Ter uitvoering van de Parkeerverordening Breda 2022 wordt in het Aanwijzingsbesluit bepaald tijdens welke dagen en uren mag worden geparkeerd door vergunninghouders. Het Aanwijzingsbesluit parkeren heeft in zoverre een regelend karakter en is voor dat gedeelte een algemeen verbindend voorschrift. Het is niet mogelijk om tegen een algemeen verbindend voorschrift een bezwaarschrift in te dienen.

Het is voor belanghebbenden wel mogelijk om tegen de bepalingen over de gebiedsaanwijzing een bezwaarschrift in te dienen. Dit moet binnen zes weken na deze bekendmaking schriftelijk ingediend worden en gericht zijn aan burgemeester en wethouders van de gemeente Breda, t.a.v. Adviescommissie bezwaarschriften, Postbus 90156, 4800 RH te Breda. In het ondertekende bezwaarschrift moet het volgende zijn opgenomen:

 • naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • de datum waarop het bezwaarschrift wordt ingediend;
 • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt (nummer Gemeenteblad);
 • de redenen waarom bezwaar wordt gemaakt.

Als het bezwaarschrift door iemand anders dan de belanghebbende wordt ingediend, moet een volmacht worden meegestuurd.

Het bezwaarschrift kan ook per elektronisch formulier worden verzonden. Dit formulier is te vinden op www.breda.nl. Daar is ook meer informatie over bezwaarschriften te lezen.

Een aantal bewoners in samenwerking met de wijkraad heeft tegen het aanwijzingsbesluit een bezwaar ingediend.

0

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Agenda

Meer Dossiers

 • Reslutaten Woonvisie Breda 2040

  Uitkomsten Enquête Woonvisie 2040

 • Ruijgers-G-D20130430-collectie-Stadsarchief

  Burenoverlast Academiesingel

 • Woonvisie Breda 2040

  Woonvisie Breda

Contact opnemen